Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 10/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2015-02-17

Sygn. akt III RC 10/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa M. J. (1)

przeciwko G. J.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

ustala, że obowiązek alimentacyjny powódki M. J. (1) wobec pozwanej G. J. wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie III RC 237/10 w kwocie po 400 zł miesięcznie, ustał z dniem 31 grudnia 2011 roku;Sygn. akt RIIIC 10/15

UZASADNIENIE

Powódka M. J. (1) w wniosła o ustalenie wygaśnięcia jej obowiązku alimentacyjnego wobec pozwanej G. J. wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 10.11.2010r., począwszy od dnia 31.12.2011r. W uzasadnieniu swego roszczenia powódka podała, że na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 10.11.2010r. zobowiązana była do płacenia alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie na rzecz swojej córki pozwanej G. J.. Pozwana zdobyła wykształcenie zawodowe w zawodzie fryzjera. W dniu 10.06.2010r. ukończyła zasadniczą szkolę zawodową , a do dnia 24.12.2011r. ukończyła naukę zawodu fryzjera. Aktualnie ma ona 23 lata. Uzyskała więc zawód pozwalający jej na pracę fryzjerki i uzyskiwanie dochodów z tej pracy. Po ukończeniu szkoły prowadziła działalność gospodarczą. Tym samym wykazała, że osiągnęła samodzielność pozwalającą na osobiste zaspakajanie własnych potrzeb materialnych.

Na rozprawie w dniu 17.02.2015r. pozwana G. J. uznała powództwo, ale nie z taką datą jak wskazana w pozwie, ponieważ po tej dacie kontynuowała naukę. Jednocześnie nie potrafiła wskazać z jaką datą uznaje to powództwo.

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 10.11.2010r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu zasądził od M. J. (2) (obecnie J.) na rzecz pozwanej G. J. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie. Wówczas G. J. miała ukończone 18 lat i była uczennicą Zespołu Szkół Handlowych w B. o kierunku fryzjer. Naukę w tej szkole miała ukończyć w czerwcu 2011r.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu (...) 237/10 - w załączeniu, kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa k. 13).

W dniu 10.06.2011r. G. J. ukończyła naukę w (...) Szkole Zawodowej, a w dniu 24.12.2011r. ukończyła naukę zawodu i zdobyła zawód fryzjera. Od września 2012r. do stycznia 2013r. uczęszczała do prywatnego liceum ogólnokształcącego, gdzie nauka odbywała się w co drugi weekend. Nie ukończyła I semestru i naukę przerwała. We wrześniu 2013r. ponownie rozpoczęła naukę w prywatnym liceum ogólnokształcącym w J. i ponownie przed zakończeniem I semestru naukę przerwała. W czasie kiedy chodziła do szkoły to nigdzie nie pracowała, natomiast w przerwach pomiędzy szkołami pracowała jako fryzjerka. W okresie od 11.02.2013r. do 30.04. (...). zatrudniona była na ½ etatu w S.c. (...). Od 20.08.2013r. do 17.06.2014r. pozwana prowadziła działalność gospodarczą. Był taki moment, że na własnym koncie w (...) posiadała środki rzędu 10.000 – 20.000 zł. Obecnie pozwana G. J. pracuje jako fryzjerka. Dzierżawi też 7 hektarów ziemi. Opłaca składki do KRUS. Pozwana mieszka u babci. Powódka M. J. (1) ostanie raz zapłaciła pozwanej alimenty w 2011r. kiedy ta jeszcze była uczennicą szkoły zawodowej. Później nie płaciła już tych alimentów. Pod koniec 2013r. lub na początku 2014r. M. J. (2) skierowała sprawę egzekucji alimentów do komornika. Pozwana nie otrzymywała alimentów z funduszu alimentacyjnego.

(dowód: zeznania pozwanej G. J. - protokół rozprawy z dnia 17.02.2015r. min. 00.18.54, zaświadczenia ze szkoły k. 6 i 24 , świadectwo pracy k. 7, wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej k 8-9, zaświadczenie o zatrudnieniu pozwanej k. 25).

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Uzyskanie pełnoletniości nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Z kolei zgodnie z treścią art. 133§3 kro dodanym przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) zmieniającym ustawę z dniem 13.06.2009r., rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

Sąd w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalił, że pozwana G. J. w dniu 24.12.2011r. ukończyła zasadniczą szkołę zawodową oraz praktyczną naukę zawodu, uzyskując zawód fryzjerki. Zdobywając ten zawód uzyskał możliwość samodzielnego utrzymania się. Po tej dacie pozwana nie kontynuowała nauki w systemie, który uniemożliwiałaby jej podjęcie zatrudnienia. We wrześniu 2012r. i we wrześniu 2013r. , na krótko podjęła jedynie próbę dalszej nauki w prywatnych liceach ogólnokształcących w systemie zaocznym, gdzie nauka odbywała się w co drugi weekend. Były to jednak tylko pozorne działania, ponieważ , za każdym razem pozwanej nie udało się nawet zaliczyć pierwszego semestru. Poza tym system tej nauki nawet w okresach kiedy chodziła do szkoły nie uniemożliwiał jej podjęcia zatrudnienia. Pomiędzy tymi próbami kontynuowania nauki pozwana podejmowała zatrudnienie jako fryzjerka, zarejestrowała również na okres ok. roku własną działalność gospodarczą. Jak przyznała sama pozwana były taki okres kiedy na własnym koncie posiadała środki rzędu 10.000 – 20.000 zł. Obecnie oprócz pracy podejmowanej jako fryzjerka, pozwana dzierżawi 7 ha ziemi i z tego tytułu odprowadza składki do KRUS.

Te okoliczności świadczą, że pozwana już od dnia 24.12.2011r. kiedy to ukończyła szkołę i praktyczną naukę zawodu, uzyskując zawód fryzjerki , jest w stanie utrzymać się samodzielnie podejmując pracę, co też czyniła. Okresy kiedy podejmowała naukę w systemie zaocznym były krótkie i nie stanowiły przeszkody w samodzielnym utrzymaniu się pozwanej. Poza tym jak wynika z zeznań samej pozwanej od momentu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej podejmowała zatrudnienie w różnej formie i uzyskiwała środki na swoje utrzymanie. W związku z tym nie domagała się od swojej matki M. J. (1) orzeczonych przez Sąd alimentów kiedy ukończyła naukę w zawodzie fryzjerki. O egzekucję tych alimentów wystąpiła dopiero pod koniec 2013r.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd ustalił, że obowiązek alimentacyjny powódki M. J. (1) względem pozwanej G. J. wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 10.11.2010r. w kwocie po 400 zł miesięcznie ustał z dniem 31.grudnia 2011r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Michalicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Łukawska
Data wytworzenia informacji: