Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

III RC 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiści na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
Sygn. akt III RC 10/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa M. J. (1) przeciwko G. J. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego ustala, że obowiązek alimentacyjny powódki M. J. (1) wobec pozwanej G. J. wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu
Czytaj więcej»

III RC 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-05-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowa zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 27.03.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa P. H. i małoletnich B. i M. S. i reprezentowanych przez matkę I. H. przeciwko J. S. o podwyższenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt IIIRC 18/13 UZASADNIENIE Powód P. H. oraz małoletni powodowie M.
Czytaj więcej»

III RC 21/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej D. H. reprezentowanej przez matkę E. H. przeciwko P. H. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego P. H. na rzecz małoletniej powódki D. H. podwyższone alimenty w kwocie po 800 zł (osiem
Czytaj więcej»

III RC 93/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-08-20

Data publikacji: 2013-09-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Podstawę do zwalczania tytułu wykonawczego stanowią zdarzenia, zaistniałe już po powstaniu tytułu wykonawczego, prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub zdarzenia wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane.
Sygn. akt III RC 93/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 20.08.2013. w B. sprawy z powództwa W. F. przeciwko H. F. (1) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I powództwo oddala; II zasądza od powoda W. F. na rzecz powódki H. F. (1) kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

III RC 35/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego
Sygn. akt III RC 35/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 08.05.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa P. W. przeciwko A. i M. W. o alimenty I zasądza od pozwanej A. W. , na rzecz syna, P. W. , alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk P. W. , do dnia 10-ego każd
Czytaj więcej»

III RC 69/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Uzasadnieniem dla orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka - w sytuacji gdy rozwód został orzeczony z wyłącznej winny drugiego z małżonków - jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.
Sygn. akt III RC 69/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. w B. sprawy z powództwa P. G. (1) przeciwko P. G. (2) o alimenty I powództwo oddala; II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu pozwanemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt III RC
Czytaj więcej»

III RC 104/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-16

Data publikacji: 2013-06-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 104/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa D. G. (1) przeciwko małoletniemu D. G. (2) reprezentowanemu przez matkę B. P. o obniżenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt IIIRC 104/13 UZASADNIENIE Powód D. G. (1) w pozwie skierowanym przeciwko m
Czytaj więcej»

III RC 79/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2013-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 79/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletnich E. i P. R. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową małoletnich B. R. przeciwko W. R. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego W. R. na rzecz małoletnic
Czytaj więcej»

III RC 83/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-05

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 83/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko małoletniej N. G. reprezentowanej przez matkę W. G. o obniżenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt IIIRC 83/13 UZASADNIENIE Powód Ł. L. w pozwie skierowanym przeciwko małoletniej N
Czytaj więcej»

II K 1332/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 1332/12 UZASADNIENIE W toku przewodu sądowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. T. mieszka w B. na ul. (...) w domu jednorodzinnym z ogrodzeniem wykonanym z metalowej siatki . Dowód : zeznania świadka M. T. k. 4-5 , 13-14 , 39, wyjaśnienia oskarżonego K. M. (1) k. 19-20 , 38 v. W dniu 11 października 2012 r. K. M. (1) spożywał alkohol w sklepie na ul. (...) w B. . Wracając do domu przechodził obok domu M. T. , postanowił kopnąć w siatkę . K. M. (2) w nocy z dnia 11 paździ
Czytaj więcej»