Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

II K 1108/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-12-20

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 1108/12 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Dołharz Protokolant: Marta Kwaśniak z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu D. R. po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. sprawy: R. P. syna F. i B. z d. A. ur. (...) w B. skazanego prawomocnymi wyrokami : 1 Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 29.06.2009 r. w sprawie II K 1037/09 za czyn z art. 17
Czytaj więcej»

II K 1198/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-02-07

Data publikacji: 2013-03-08

trafność 100%

Sygn. akt II K 1198/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07.02.2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Dołharz Protokolant: Marta Czarniecka bez udziału Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu po rozpoznaniu dnia 14 stycznia 2013 r. , 4 lutego 2013 r. sprawy: Z. S. syna M. i W. z d. B. ur. (...) w Z. oskarżonego o to, że: w dniu 16 maja 2012 roku około godz. 21:30 na terenie Ośrodka (...) oddziału 142 n Leśnictwa P. Nadleś
Czytaj więcej»

II K 1332/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 1332/12 UZASADNIENIE W toku przewodu sądowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. T. mieszka w B. na ul. (...) w domu jednorodzinnym z ogrodzeniem wykonanym z metalowej siatki . Dowód : zeznania świadka M. T. k. 4-5 , 13-14 , 39, wyjaśnienia oskarżonego K. M. (1) k. 19-20 , 38 v. W dniu 11 października 2012 r. K. M. (1) spożywał alkohol w sklepie na ul. (...) w B. . Wracając do domu przechodził obok domu M. T. , postanowił kopnąć w siatkę . K. M. (2) w nocy z dnia 11 paździ
Czytaj więcej»

III RC 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiści na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
Sygn. akt III RC 10/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa M. J. (1) przeciwko G. J. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego ustala, że obowiązek alimentacyjny powódki M. J. (1) wobec pozwanej G. J. wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu
Czytaj więcej»

III RC 9/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 9/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w B. sprawy z powództwa małoletniej J. B. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową małoletniej M. Z. (1) przeciwko M. B. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz małoletniej powódki J. B.
Czytaj więcej»

III RC 35/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego
Sygn. akt III RC 35/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 08.05.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa P. W. przeciwko A. i M. W. o alimenty I zasądza od pozwanej A. W. , na rzecz syna, P. W. , alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk P. W. , do dnia 10-ego każd
Czytaj więcej»

III RC 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-05-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowa zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 27.03.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa P. H. i małoletnich B. i M. S. i reprezentowanych przez matkę I. H. przeciwko J. S. o podwyższenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt IIIRC 18/13 UZASADNIENIE Powód P. H. oraz małoletni powodowie M.
Czytaj więcej»

III RC 69/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Uzasadnieniem dla orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka - w sytuacji gdy rozwód został orzeczony z wyłącznej winny drugiego z małżonków - jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.
Sygn. akt III RC 69/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. w B. sprawy z powództwa P. G. (1) przeciwko P. G. (2) o alimenty I powództwo oddala; II nie obciąża powódki obowiązkiem zwrotu pozwanemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt III RC
Czytaj więcej»

III RC 21/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej D. H. reprezentowanej przez matkę E. H. przeciwko P. H. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego P. H. na rzecz małoletniej powódki D. H. podwyższone alimenty w kwocie po 800 zł (osiem
Czytaj więcej»

III RC 423/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2014 r. w B. sprawy z powództwa W. K. przeciwko J. K. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego I ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda W. K. wobec pozwanej J. K. , określony wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z
Czytaj więcej»