Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

IV P 114/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-10-25

Data publikacji: 2013-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 114/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu – IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Ławnicy: B. R. , T. M. Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 25.10.2013r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa J. T. przeciwko Miejskiemu Zespołowi Szkół nr (...) w B. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę I powództwo oddala, II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę
Czytaj więcej»

IV P 86/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-10-29

Data publikacji: 2013-12-12

trafność 100%

Sygn. akt IV P 86/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu – IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Ławnicy: J. G. , J. W. Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 18.10.2013r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia, premii, dodatku za przepracowane nadgodziny, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i od
Czytaj więcej»

IV P 257/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 257/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa K. S. przeciwko Gimnazjum Samorządowemu nr 2 im. Polaków Zesłanych na S. w B. o wynagrodzenie za pracę I zasądza od strony pozwanej Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na S. w B. na rzecz powódki K. S.
Czytaj więcej»

IV P 115/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-03

Data publikacji: 2014-01-28

trafność 100%

Sygn. akt IV P 115/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu , IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Ławnicy: B. R. , M. Z. Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa H. D. przeciwko P. K. działającemu jako Syndyk Masy Upadłości (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej z/s we W. o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę powództwo oddala. IV P 115/13 UZASADNIEN
Czytaj więcej»

III RC 120/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 120/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014 r. w B. sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko K. K. (1) o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego K. K. (1) na rzecz powódki M. K. (1) podwyższone alimenty z ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z d
Czytaj więcej»

III RC 129/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-09-13

Data publikacji: 2013-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, a zakres tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.
Sygn. akt III RC 129/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2013 r. w B. sprawy z powództwa W. M. przeciwko J. M. (1) o alimenty I powództwo oddala; II nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu pozwanemu poniesionych przez niego kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt III RC 129/1
Czytaj więcej»

III RC 104/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-16

Data publikacji: 2013-06-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 104/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa D. G. (1) przeciwko małoletniemu D. G. (2) reprezentowanemu przez matkę B. P. o obniżenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt IIIRC 104/13 UZASADNIENIE Powód D. G. (1) w pozwie skierowanym przeciwko m
Czytaj więcej»

III RC 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-01-25

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej jest uwarunkowane faktem, iż strony pozostają w sepracji faktycznej, że nastąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małzeńskiego uniemożliwiający stronom współdziałanie w zarządzenie majątkiem wspólnym.
Sygn. akt III RC 176/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski, Protokolant : Marcin Pawłowicz, po rozpoznaniu w dniu 25.01.2013 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa P. K. , przeciwko O. K. , o ustanowienie rozdzielności majątkowej, I ustanawia z dniem 30 kwietnia 2012 r. rozdzielność majątkową: powoda P. K. i pozwanej O. K. , posiadających do tego dnia
Czytaj więcej»

III RC 168/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.
Sygn. akt III RC 168/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 06.11.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej Z. P. reprezentowanej przez matkę E. M. przeciwko S. P. o alimenty oraz z powództwa S. P. przeciwko E. M. o alimenty I zasądza od pozwanego S. P. , na rzecz małoletniej Z. P. , ali
Czytaj więcej»

III RC 202/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 202/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 10.09.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej A. G. reprezentowanej przez matkę M. G. przeciwko T. F. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego T. F. , na rzecz małoletniej A. G. podwyższone alimenty, od ustalonej wyrokiem Sąd
Czytaj więcej»