Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

I C 62/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-19

Data publikacji: 2013-06-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 62/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Janina Jakubiec Protokolant : Laura Rynkiewicz po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2013r. w Bolesławcu sprawy z powództwa M. Ż. przeciwko K. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. G. na rzecz powoda M. Ż. kwotę 9575,50 złotych ( dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 stycznia 2011r.
Czytaj więcej»

I C 69/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-11-22

Data publikacji: 2013-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 69/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Ilona Kata Protokolant : Justyna Bigos po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2012r. w B. sprawy z powództwa M. S. przeciwko W. G. o zapłatę I. umarza postępowanie co do kwoty 2000 zł, II. zasądza od pozwanego W. G. na rzecz powoda M. S. kwotę 3619,73 zł (trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 73/100) wraz z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 190/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2013-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 190/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Ilona Kata Protokolant : Maciej Skrzypczyński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2012 r. w B. sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. z siedzibą w Z. przeciwko M. K. o zapłatę I. wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu w dniu 26 lipca 2012 r. utrzymuje w mocy w części, tj. co do pkt I, II. zasądza od pozwaneg
Czytaj więcej»

I C 273/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-18

Data publikacji: 2013-06-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 273/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Bożena Roman Protokolant : Wiesława Kowalonek po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa R. L. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki R. L. kwotę 16.058,09 zł (szesnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 09/1
Czytaj więcej»

II K 1108/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-12-20

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 1108/12 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Dołharz Protokolant: Marta Kwaśniak z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu D. R. po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. sprawy: R. P. syna F. i B. z d. A. ur. (...) w B. skazanego prawomocnymi wyrokami : 1 Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 29.06.2009 r. w sprawie II K 1037/09 za czyn z art. 17
Czytaj więcej»

III RC 112/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-07-07

Data publikacji: 2014-08-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 112/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2014 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletnich I. M. i J. M. reprezentowanych przez matkę E. S. przeciwko H. M. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego H. M. na rzecz małoletniej powódki I. M. podwyższone alimenty w kwocie po 450
Czytaj więcej»

III RC 117/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-06-04

Data publikacji: 2014-08-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych. w przypadku braku wzrostu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości majątkowych i (...)
Sygn. akt III RC 117/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski, Protokolant : Marcin Pawłowicz, po rozpoznaniu w dniu 04.06.2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa małoletnich D. i P. Z. reprezentowanych przez ojca R. Z. , przeciwko B. Z. , o podwyższenie alimentów, I powództwo oddala; II nie obciąża powoda R. Z. obowiązkiem zwrotu pozwanej B. Z. kosztó
Czytaj więcej»

III RC 120/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 120/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014 r. w B. sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko K. K. (1) o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego K. K. (1) na rzecz powódki M. K. (1) podwyższone alimenty z ustalonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Kłodzku z d
Czytaj więcej»

III RC 121/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice uprawnieni są do alimentów od dzieci, jeżeli znajdują się w niedostatku.
Sygn. akt III RC 121/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa M. Z. i H. Z. przeciwko R. W. o alimenty I powództwo oddala; II zwalnia powodów od ponoszenia kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt IIIRC 121/13 UZASADNIENIE Powodowie M. i H. Z. w pozwie skie
Czytaj więcej»

III RC 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-01-25

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej jest uwarunkowane faktem, iż strony pozostają w sepracji faktycznej, że nastąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małzeńskiego uniemożliwiający stronom współdziałanie w zarządzenie majątkiem wspólnym.
Sygn. akt III RC 176/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski, Protokolant : Marcin Pawłowicz, po rozpoznaniu w dniu 25.01.2013 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa P. K. , przeciwko O. K. , o ustanowienie rozdzielności majątkowej, I ustanawia z dniem 30 kwietnia 2012 r. rozdzielność majątkową: powoda P. K. i pozwanej O. K. , posiadających do tego dnia
Czytaj więcej»