Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

II K 1332/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-01-28

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 1332/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28.01 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kusio-Młodkowska Protokolant: Anna Gabriel bez udziału Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu po rozpoznaniu w dniu 28.01.2013 r. sprawy K. M. syna R. i D. zd. B. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w okresie od 11 października 2012 roku do 20 października 2012 roku w B. na ul. (...) działając w czynie ciągłym dwukrotnie uszk
Czytaj więcej»

II K 1332/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-02-15

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 1332/12 UZASADNIENIE W toku przewodu sądowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. T. mieszka w B. na ul. (...) w domu jednorodzinnym z ogrodzeniem wykonanym z metalowej siatki . Dowód : zeznania świadka M. T. k. 4-5 , 13-14 , 39, wyjaśnienia oskarżonego K. M. (1) k. 19-20 , 38 v. W dniu 11 października 2012 r. K. M. (1) spożywał alkohol w sklepie na ul. (...) w B. . Wracając do domu przechodził obok domu M. T. , postanowił kopnąć w siatkę . K. M. (2) w nocy z dnia 11 paździ
Czytaj więcej»

III RC 9/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 9/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w B. sprawy z powództwa małoletniej J. B. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową małoletniej M. Z. (1) przeciwko M. B. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz małoletniej powódki J. B.
Czytaj więcej»

III RC 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiści na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
Sygn. akt III RC 10/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa M. J. (1) przeciwko G. J. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego ustala, że obowiązek alimentacyjny powódki M. J. (1) wobec pozwanej G. J. wynikający z wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu
Czytaj więcej»

III RC 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-05-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowa zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 27.03.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa P. H. i małoletnich B. i M. S. i reprezentowanych przez matkę I. H. przeciwko J. S. o podwyższenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt IIIRC 18/13 UZASADNIENIE Powód P. H. oraz małoletni powodowie M.
Czytaj więcej»

III RC 21/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej D. H. reprezentowanej przez matkę E. H. przeciwko P. H. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego P. H. na rzecz małoletniej powódki D. H. podwyższone alimenty w kwocie po 800 zł (osiem
Czytaj więcej»

III RC 35/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego
Sygn. akt III RC 35/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 08.05.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa P. W. przeciwko A. i M. W. o alimenty I zasądza od pozwanej A. W. , na rzecz syna, P. W. , alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk P. W. , do dnia 10-ego każd
Czytaj więcej»

III RC 423/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 423/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2014 r. w B. sprawy z powództwa W. K. przeciwko J. K. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego I ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda W. K. wobec pozwanej J. K. , określony wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z
Czytaj więcej»

III RC 423/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2015-02-24

Data publikacji: 2015-12-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego a w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.
Sygn. akt III RC 423/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2015 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniego E. M. reprezentowanego przez matkę I. M. przeciwko M. M. o podwyższenie alimentów oraz z powództwa M. M. przeciwko małoletniemu E. M. reprezentowanemu przez matkę I. M. o obniżenie alim
Czytaj więcej»

III RC 458/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-01-22

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zakres świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowany usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego oraz możliwościami majątkowymi i zarobkowymi osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 458/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej A. K. reprezentowanej przez matkę A. Ś. (1) przeciwko P. K. o alimenty I zasądza od pozwanego P. K. na rzecz małoletniej powódki A. K. alimenty w kwocie po 550 zł (pięćset pięćdziesi
Czytaj więcej»