Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

IV P 257/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 257/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa K. S. przeciwko Gimnazjum Samorządowemu nr 2 im. Polaków Zesłanych na S. w B. o wynagrodzenie za pracę I zasądza od strony pozwanej Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na S. w B. na rzecz powódki K. S.
Czytaj więcej»

III RC 159/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-03-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, a zakres tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.
Sygn. akt III RC 159/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2015 r. w B. sprawy z powództwa małoletniego W. W. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego L. W. przeciwko D. P. o alimenty I zasądza od pozwanej D. P. na rzecz małoletniego powoda W. W. alimenty w
Czytaj więcej»

III RC 162/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-06-03

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie chyba, że jest to połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.
Sygn. akt III RC 162/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa M. G. przeciwko P. G. o alimenty I zasądza od pozwanego P. G. , na rzecz powoda M. G. alimenty w kwocie po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-ego każdego miesiąca, z ods
Czytaj więcej»

III RC 168/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.
Sygn. akt III RC 168/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 06.11.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej Z. P. reprezentowanej przez matkę E. M. przeciwko S. P. o alimenty oraz z powództwa S. P. przeciwko E. M. o alimenty I zasądza od pozwanego S. P. , na rzecz małoletniej Z. P. , ali
Czytaj więcej»

III RC 170/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-02-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Na mocy dyspozycji art.61 krio również do obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami stosować należy art.138 krio, który stanowi, że w razie zmiany stosunków może żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.
Sygn. akt III RC 170/12 orzeł WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2012 r. w B. sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko B. M. (1) o obniżenie alimentów I powództwo oddala; II zasądza od powoda M. M. (1) na rzecz pozwanej B. M. (1) kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

III RC 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-01-25

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej jest uwarunkowane faktem, iż strony pozostają w sepracji faktycznej, że nastąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małzeńskiego uniemożliwiający stronom współdziałanie w zarządzenie majątkiem wspólnym.
Sygn. akt III RC 176/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski, Protokolant : Marcin Pawłowicz, po rozpoznaniu w dniu 25.01.2013 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa P. K. , przeciwko O. K. , o ustanowienie rozdzielności majątkowej, I ustanawia z dniem 30 kwietnia 2012 r. rozdzielność majątkową: powoda P. K. i pozwanej O. K. , posiadających do tego dnia
Czytaj więcej»

III RC 183/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zamianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 183/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej O. S. reprezentowanej przez matkę E. O. przeciwko S. S. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego S. S. na rzecz małoletniej powódki O. S. podwyższone alimenty w kwocie po 600
Czytaj więcej»

III RC 202/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 202/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 10.09.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej A. G. reprezentowanej przez matkę M. G. przeciwko T. F. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego T. F. , na rzecz małoletniej A. G. podwyższone alimenty, od ustalonej wyrokiem Sąd
Czytaj więcej»

III RC 217/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-11-21

Data publikacji: 2013-04-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej jest uwarunkowane faktem, iż strony pozostają w separacji faktycznej, że nastąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego uniemożliwiający stronom współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym
Sygn. akt III RC 217/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinnych i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski, Protokolant : Marta Czarniecka, po rozpoznaniu w dniu 21.11.2012 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa M. G. , przeciwko S. G. , o ustanowienie rozdzielności majątkowej, I ustanawia z dniem 4 czerwca 2012 r. rozdzielność majątkową: powódki M. G. i pozwanego S. G. , posiadających do tej pory
Czytaj więcej»

IV P 163/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Stosownie do treści art. 10 ust. 1 tej ustawy, przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub (...)
Sygn. akt IV P 163/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa L. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w B. o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników I zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w B. na rzecz powoda L. S. kwotę (...) ,34
Czytaj więcej»