Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

IV P 257/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 257/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa K. S. przeciwko Gimnazjum Samorządowemu nr 2 im. Polaków Zesłanych na S. w B. o wynagrodzenie za pracę I zasądza od strony pozwanej Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na S. w B. na rzecz powódki K. S.
Czytaj więcej»

IV P 163/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Stosownie do treści art. 10 ust. 1 tej ustawy, przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub (...)
Sygn. akt IV P 163/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa L. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w B. o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników I zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w B. na rzecz powoda L. S. kwotę (...) ,34
Czytaj więcej»

III RC 501/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-26

Data publikacji: 2013-04-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 501/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa J. L. (1) przeciwko małoletniej K. L. (1) reprezentowanej przez matkę I. M. o obniżenie alimentów I powództwo oddala; II zasądza od powoda J. L. (1) na rzecz pozwanej I. M. koszty zastępstwa procesowe
Czytaj więcej»

III RC 513/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-12-28

Data publikacji: 2013-01-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli nie dokłada ona starań w celu samodzielnego utrzymania się. W stosunku do rodzeństwa obowiązany może uchylić sie od świadczeń alimentacyjnych jeżeli jest to połaczone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego najbliższej rodziny.
Sygn. akt III RC 513/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2012 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa Ł. W. przeciwko B. W. (1) i J. K. (1) o alimenty powództwo oddala Sygn. akt IIIRC 513/12 UZASADNIENIE Powód Ł. W. wniósł o zasadzenie na swoją rzecz alimentów od swojej matki B. W. (1) w kwocie po
Czytaj więcej»

III RC 505/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2013-07-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego
Sygn. akt III RC 505/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.06.2013 r. w B. sprawy z powództwa małoletniego I. D. reprezentowanego przez matkę S. D. przeciwko D. D. o alimenty I zasądza od pozwanego D. D. na rzecz małoletniego I. D. , rentę alimentacyjną w kwocie po 1.200 zł (jeden t
Czytaj więcej»

IV P 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-07-16

Data publikacji: 2013-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 28/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu – IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Ławnicy: T. M. , J. W. Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 05.07.2013r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. w P. o odszkodowanie, odprawę i zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. w P. na rzecz powoda B. K. kwotę 9340 zł (dziewięć tysięcy trzysta czterdz
Czytaj więcej»

IV P 47/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Sygn. akt IV P 47/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa J. Z. (1) przeciwko Stowarzyszeniu (...) z/s w B. o uchylenie kary porządkowej I powództwo oddala, II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

IV P 59/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 59/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa R. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Zgorzelcu o wynagrodzenie I powództwo oddala, II nie obciąża powoda R. K. kosztami procesu. Sygn. akt. IV P 59/14 UZASADNIENIE Powód R. K. w pozwie z dnia 24 lu
Czytaj więcej»

IV P 69/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2013-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 69/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie : Przewodniczący : SSR Joanna Moroz – Korycka Protokolant : Maciej Skrzypczyński po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Komendy Powiatowej Policji w B. przeciwko A. K. , W. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanej A. K. na rzecz strony powodowej Skarbu Państwa – Komendy Powiatowej Policji w B. kwotę 2.000 zł (dwa tys
Czytaj więcej»

IV P 76/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-05

Data publikacji: 2013-05-28

trafność 100%

Sygn. akt IV P 76/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, IV Wydział Pracy w składzie : Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2013r. w Bolesławcu sprawy z powództwa P. A. (1) przeciwko P. J. P.U.H. (...) w B. o wynagrodzenie za pracę i zwrot kosztów egzaminu czeladniczego I zasądza od pozwanego P. J. P.U.H. (...) w B. na rzecz powoda P. A. (1) kwotę 2.798,00zł (dwa tysiące siedemset dziew
Czytaj więcej»