Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

III RC 215/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-11-22

Data publikacji: 2013-05-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiazku alimentacyjnego tj.zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 215/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa T. S. przeciwko J. S. oraz małoletnim O. S. i P. S. reprezentowanym przez matkę J. S. o obniżenie alimentów I obniża alimenty należne od powoda T. S. , na rzecz małoletnich pozwanych P. S. i O
Czytaj więcej»

III RC 256/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-06

Data publikacji: 2013-12-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 256/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 06.12.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej J. W. reprezentowanej przez matkę S. W. przeciwko D. W. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego D. W. , na rzecz małoletniej J. W. podwyższone alimenty, od ustalonych wyrokie
Czytaj więcej»

III RC 305/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-06

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku (...)
Sygn. akt III RC 305/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 06.12.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletnich O. H. i D. H. (1) reprezentowanych przez matkę I. H. przeciwko R. H. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego R. H. , na rzecz małoletnich dzieci: O. H. i D. H. (1) , podwyższ
Czytaj więcej»

III RC 367/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-01-17

Data publikacji: 2013-02-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj.zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 367/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniego D. M. reprezentowanego przez matkę E. M. przeciwko A. K. (1) o podwyższenie alimentów oraz z powództwa wzajemnego A. K. (1) przeciwko małoletniemu D. M. reprezentowanemu przez matkę
Czytaj więcej»

II K 1332/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-01-28

Data publikacji: 2013-03-13

trafność 100%

Sygn. akt II K 1332/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28.01 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kusio-Młodkowska Protokolant: Anna Gabriel bez udziału Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu po rozpoznaniu w dniu 28.01.2013 r. sprawy K. M. syna R. i D. zd. B. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w okresie od 11 października 2012 roku do 20 października 2012 roku w B. na ul. (...) działając w czynie ciągłym dwukrotnie uszk
Czytaj więcej»

III RC 9/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 9/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w B. sprawy z powództwa małoletniej J. B. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową małoletniej M. Z. (1) przeciwko M. B. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz małoletniej powódki J. B.
Czytaj więcej»

III RC 83/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-05

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 83/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko małoletniej N. G. reprezentowanej przez matkę W. G. o obniżenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt IIIRC 83/13 UZASADNIENIE Powód Ł. L. w pozwie skierowanym przeciwko małoletniej N
Czytaj więcej»

III RC 93/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-08-20

Data publikacji: 2013-09-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Podstawę do zwalczania tytułu wykonawczego stanowią zdarzenia, zaistniałe już po powstaniu tytułu wykonawczego, prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub zdarzenia wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane.
Sygn. akt III RC 93/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 20.08.2013. w B. sprawy z powództwa W. F. przeciwko H. F. (1) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I powództwo oddala; II zasądza od powoda W. F. na rzecz powódki H. F. (1) kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

III RC 104/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-05-16

Data publikacji: 2013-06-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 104/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa D. G. (1) przeciwko małoletniemu D. G. (2) reprezentowanemu przez matkę B. P. o obniżenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt IIIRC 104/13 UZASADNIENIE Powód D. G. (1) w pozwie skierowanym przeciwko m
Czytaj więcej»

III RC 176/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-01-25

Data publikacji: 2013-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej jest uwarunkowane faktem, iż strony pozostają w sepracji faktycznej, że nastąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małzeńskiego uniemożliwiający stronom współdziałanie w zarządzenie majątkiem wspólnym.
Sygn. akt III RC 176/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski, Protokolant : Marcin Pawłowicz, po rozpoznaniu w dniu 25.01.2013 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa P. K. , przeciwko O. K. , o ustanowienie rozdzielności majątkowej, I ustanawia z dniem 30 kwietnia 2012 r. rozdzielność majątkową: powoda P. K. i pozwanej O. K. , posiadających do tego dnia
Czytaj więcej»