Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
153

III RC 170/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-02-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Na mocy dyspozycji art.61 krio również do obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami stosować należy art.138 krio, który stanowi, że w razie zmiany stosunków może żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.
Sygn. akt III RC 170/12 orzeł WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2012 r. w B. sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko B. M. (1) o obniżenie alimentów I powództwo oddala; II zasądza od powoda M. M. (1) na rzecz pozwanej B. M. (1) kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

III RC 202/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 202/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 10.09.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej A. G. reprezentowanej przez matkę M. G. przeciwko T. F. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego T. F. , na rzecz małoletniej A. G. podwyższone alimenty, od ustalonej wyrokiem Sąd
Czytaj więcej»

III RC 183/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-09-30

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zamianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 183/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej O. S. reprezentowanej przez matkę E. O. przeciwko S. S. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego S. S. na rzecz małoletniej powódki O. S. podwyższone alimenty w kwocie po 600
Czytaj więcej»

III RC 215/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-11-22

Data publikacji: 2013-05-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiazku alimentacyjnego tj.zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Sygn. akt III RC 215/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa T. S. przeciwko J. S. oraz małoletnim O. S. i P. S. reprezentowanym przez matkę J. S. o obniżenie alimentów I obniża alimenty należne od powoda T. S. , na rzecz małoletnich pozwanych P. S. i O
Czytaj więcej»

III RC 217/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-11-21

Data publikacji: 2013-04-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: ustanowienie rozdzielności majątkowej jest uwarunkowane faktem, iż strony pozostają w separacji faktycznej, że nastąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego uniemożliwiający stronom współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym
Sygn. akt III RC 217/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinnych i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski, Protokolant : Marta Czarniecka, po rozpoznaniu w dniu 21.11.2012 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa M. G. , przeciwko S. G. , o ustanowienie rozdzielności majątkowej, I ustanawia z dniem 4 czerwca 2012 r. rozdzielność majątkową: powódki M. G. i pozwanego S. G. , posiadających do tej pory
Czytaj więcej»

III RC 250/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-10-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 250/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2013 r. w B. sprawy z powództwa małoletniej K. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową małoletniej A. K. przeciwko K. G. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego K. G. na rzecz małoletniej powódki K.
Czytaj więcej»

III RC 256/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-06

Data publikacji: 2013-12-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych.
Sygn. akt III RC 256/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Marcin Pawłowicz po rozpoznaniu w dniu 06.12.2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa małoletniej J. W. reprezentowanej przez matkę S. W. przeciwko D. W. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego D. W. , na rzecz małoletniej J. W. podwyższone alimenty, od ustalonych wyrokie
Czytaj więcej»

III RC 269/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2014-10-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, a zakres tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.
Sygn. akt III RC 269/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Grażyna Słotwińska Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2014 r. w B. sprawy z powództwa małoletniej M. T. (1) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową małoletniej A. K. (1) przeciwko D. T. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego D. T. (1) na rzecz małoletniej powódki M
Czytaj więcej»

III RC 273/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego
Sygn. akt III RC 273/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia2014 r. w B. sprawy z powództwa małoletnich P. K. i S. K. reprezentowanych przez matkę P. O. przeciwko T. K. o alimenty I zasądza od pozwanego T. K. na rzecz małoletnich powodów P. K. i S. K. alimenty w kwocie po 300 zł (trzysta złotych) m
Czytaj więcej»

III RC 505/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2013-07-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego
Sygn. akt III RC 505/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.06.2013 r. w B. sprawy z powództwa małoletniego I. D. reprezentowanego przez matkę S. D. przeciwko D. D. o alimenty I zasądza od pozwanego D. D. na rzecz małoletniego I. D. , rentę alimentacyjną w kwocie po 1.200 zł (jeden t
Czytaj więcej»