Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

III RC 505/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2013-07-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają: usprawiedliwione potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego
Sygn. akt III RC 505/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski Protokolant : Ewelina Wołoszyn po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.06.2013 r. w B. sprawy z powództwa małoletniego I. D. reprezentowanego przez matkę S. D. przeciwko D. D. o alimenty I zasądza od pozwanego D. D. na rzecz małoletniego I. D. , rentę alimentacyjną w kwocie po 1.200 zł (jeden t
Czytaj więcej»

III RC 513/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2012-12-28

Data publikacji: 2013-01-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli nie dokłada ona starań w celu samodzielnego utrzymania się. W stosunku do rodzeństwa obowiązany może uchylić sie od świadczeń alimentacyjnych jeżeli jest to połaczone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego najbliższej rodziny.
Sygn. akt III RC 513/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Dagmara Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2012 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa Ł. W. przeciwko B. W. (1) i J. K. (1) o alimenty powództwo oddala Sygn. akt IIIRC 513/12 UZASADNIENIE Powód Ł. W. wniósł o zasadzenie na swoją rzecz alimentów od swojej matki B. W. (1) w kwocie po
Czytaj więcej»

IV P 14/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-12-12

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 14/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa H. B. przeciwko Przedsiębiorstwo Budowlane (...) Sp. z o.o. w B. o ekwiwalent pieniężny za urlop I zasądza od strony pozwanej Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) Sp. z o.o. w B. na rzecz powoda H. B. kwotę 5.897,00 zł (p
Czytaj więcej»

IV P 28/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-07-16

Data publikacji: 2013-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 28/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu – IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Ławnicy: T. M. , J. W. Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 05.07.2013r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. w P. o odszkodowanie, odprawę i zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. w P. na rzecz powoda B. K. kwotę 9340 zł (dziewięć tysięcy trzysta czterdz
Czytaj więcej»

IV P 59/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 59/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa R. K. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Zgorzelcu o wynagrodzenie I powództwo oddala, II nie obciąża powoda R. K. kosztami procesu. Sygn. akt. IV P 59/14 UZASADNIENIE Powód R. K. w pozwie z dnia 24 lu
Czytaj więcej»

IV P 115/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-12-03

Data publikacji: 2014-01-28

trafność 100%

Sygn. akt IV P 115/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu , IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Ławnicy: B. R. , M. Z. Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa H. D. przeciwko P. K. działającemu jako Syndyk Masy Upadłości (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej z/s we W. o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę powództwo oddala. IV P 115/13 UZASADNIEN
Czytaj więcej»

IV P 126/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-02-05

Data publikacji: 2013-05-28

trafność 100%

Sygn. akt IVP 126/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu, IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś Po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2013r. na rozprawie w B. sprawy z powództwa P. R. przeciwko Straży Miejskiej w B. o wypłatę rekompensaty za używanie podczas pracy prywatnego umundurowania powództwo oddala. Sygn. akt IV P 126/12 UZASADNIENIE Powód P. R. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Str
Czytaj więcej»

IV P 257/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 257/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Joanna Moroz-Korycka Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa K. S. przeciwko Gimnazjum Samorządowemu nr 2 im. Polaków Zesłanych na S. w B. o wynagrodzenie za pracę I zasądza od strony pozwanej Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na S. w B. na rzecz powódki K. S.
Czytaj więcej»

IV P 47/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Sygn. akt IV P 47/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska Protokolant : Anna Ryś po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Bolesławcu, sprawy z powództwa J. Z. (1) przeciwko Stowarzyszeniu (...) z/s w B. o uchylenie kary porządkowej I powództwo oddala, II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa
Czytaj więcej»

IV P 69/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2013-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 69/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu IV Wydział Pracy w składzie : Przewodniczący : SSR Joanna Moroz – Korycka Protokolant : Maciej Skrzypczyński po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013 r. w Bolesławcu sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Komendy Powiatowej Policji w B. przeciwko A. K. , W. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanej A. K. na rzecz strony powodowej Skarbu Państwa – Komendy Powiatowej Policji w B. kwotę 2.000 zł (dwa tys
Czytaj więcej»